Kunst op de Hondsrug

Kunst op de Hondsrug - 2008

Wat de kunstzinnige kant van het project betreft, lag het accent van de georganiseerde activiteiten in 2008 op het gebied van Muziek en Taal.

Wat betreft het historisch perspectief werd gekozen voor het thema Stenen.

 

mantra-concert mandala-wandkleed

     INTERMEZZO

 

     Het Mantra Concert: 2 december 2007
     in het kerkje van Noordlaren, o.l.v. Chris Fictoor,

     met aansluitend een tentoonstelling van Mandala
                      tekeningen en wandkleden
van de hand van Gea Fictoor,

in De Barn in Midlaren, vormde als het ware een overgang naar de thema's van dit nieuwe jaar. (zie: 2007, Mantra-concert)

 


voorbeeld van een labyrint

Voortbouwend op deze poëtische en muzikale vorm van meditatie,
vond er op 13 februari 2008 een lezing plaats door dr. Corma Pol, met als onderwerp: Het labyrint als inwijdingsweg .

 


vuursteenknollenSTARTBIJEENKOMST 2008

 

29 maart 2008: (alleen voor direct betrokkenen)

Op zaterdag 29 maart a.s. ging Kunst op de Hondsrug 2008 van start
met een middag voor alle actief betrokkenen bij het project.
Als kunstuiting voor dit jaar, zijn Muziek en Taal centraal gesteld. Wat betreft het historisch perspectief is gekozen voor het thema Stenen.

vuurstenen werktuigen   Doel van deze eerste bijeenkomst was om onderling kennis te maken,   achtergrond-informatie te vergaren over het thema van dit jaar en   inspiratie op te doen voor de uitwerking van dit thema.

  De bijeenkomst vond plaats in De Barn, van 15.00 tot 17.30 uur.

 

Harry Huisman, petroloog en oud conservator van het Natuurmuseum Groningen, gaf op deze middag een Lezing over Zwerfstenen.

 


 

Museuminsel_HombroichEXCURSIE NAAR MUSEUM INSEL HOMBROICH

 

14 april en 16 mei 2008

De leden van de projectgroep en een aantal kunstenaars die dit jaar zouden gaan meewerken aan Kunst op de Hondsrug brachten ter inspiratie een bezoek aan het Museum Insel Hombroich in Duitsland.
Zie voor een verslag: Hombroich in het subemenu hierboven.

 


 

LABYRINT-2

 

Op 24 mei 2008 was er een Ontdekkingstocht in het labyrint gepland,weidelabyrint
onder leiding van Corma Pol en Advaita Stemerding. Door een te gering aantal aanmeldingen kreeg dit project een onverwachte wending en leidde tot de vorming van een groepje geïnteresseerden, dat los van
het project Kunst op de Hondsrug, contact wil houden en dit onderwerp verder wil uitdiepen.

 


CONCERT-1

Martin Grudaj, cello

1 juni 2008: Zondagmiddagconcert

door Martin Grudaj (cello) en en Henry Kelder (piano)

Zie voor meer informatie: Activiteiten 2008 - Concert Duo Albarus

 

Poëzie-podium:

In combinatie met dit concert was er een poëzie-podium georganiseerd,
waarin gedichten werden voorgedragen rond het thema STENEN.

 


startbijeenkomst scholenprojectSTARTBIJEENKOMST SCHOLENPROJECT: 18 augustus 2008

 

Ter voorbereiding van de projecten die in het begin van het nieuwe schoolseizoen op een aantal scholen in de gemeente Haren zullen plaatsvinden, was er op 18 augustus een (besloten) kennismakingsbijeenkomst tussen de betrokken leerkrachten en de deelnemende kunstenaars, waarbij de plannen voor de komende sessies verder werden uitgewerkt.
Harry Huisman vertelde iets over zwerfstenen in de gemeente Haren en Peter Schaap, die in oktober bij OBS De Wissel een project gaat doen over stenen en muziek, gaf alvast een voorproefje van een van zijn liederen. (zie: Peter Schaap)

 


CONCERT-2

Gea Passies & Johanan Havinga24 augustus 2008: Zondagmiddagconcert

door Gea Passies (zang) en Johanan Havinga (piano)

Poëzie op muziek van Kurt Weill

Locatie: De Barn, Tolhuisweg 41, Midlaren

Zie ook: Activiteiten 2008 - Concert Kurt Weill

 


SEPTEMBER - OKTOBER: Projecten in de scholen

In de maanden september en oktober hebben de BIK-kunstenaars en Peter Schaap verschillende projecten uitgevoerd op de vijf basisscholen in de gemeente Haren, die dit jaar deelnemen aan de activiteiten van Kunst op de Hondsrug.

Zie voor foto's en verdere informatie de pagina Scholen 2008.

 


 

POËZIE-AVOND over de dichteres Vasalis: 29 oktober 2008

 

Op 29 oktober 2008 zou Klaas Drenth een avond verzorgen over de poëzie van de dichteres Vasalis. Plaats: bibliotheek Haren

DEZE AVOND KON HELAAS NIET DOORGAAN wegens ziekte van Klaas Drenth.

 


SLOTMANIFESTATIE PROJECT KUNST OP DE HONDSRUG 2008

 

Op 23 november 2008 vond de slotmanifestatie plaats van het Project Kunst op de Hondsrug - 2008.slotdag

Plaats: Het kerkje van Noordlaren.

Tijd: Vrije inloop tussen 14:00 en 17:00 uur.

 

 

PROGRAMMA:

 

PRESENTATIE VAN RESULTATEN :

 

(De Rieshoek, De Wissel, St. Nicolaasschool, De Borg, De Linde).slotdag

 

 

 

MUZIKALE OMLIJSTING:

 

 

Louise Vaessen en Dick Verbeeck zijn beiden zowel musicus als muziektherapeut.

 

Zie voor verdere informatie en foto's: Slotdag 2008

 

 

VERSLAG 2008

 

Eind april 2009 werd het eindverslag van Kunst op de Hondsrug 2008 bij de Provincie en de Gemeente Haren ingeleverd.