JAN SCHROOT - MOZAÏEKEN BRINK 7 in YDE BESTEL SLUIT VENSTER
Een bijzonder document over leven en werk van een onopvallende, maar begaafde kunstenaar die met veel liefde en gevoel de beelden uit zijn omgeving vastlegde.

Van 1970 tot en met 2003 woonde en werkte hij op Brink 7 in Yde, waar ook Ben van Voorn in 1958 was neergestreken.
EEN KUNSTENAARSDUO:
Gezamenljk bouwden beide mannen daar een eigen atelier,waarin ze experimenteerden met verschillende vormen van keramiek.
Ben van Voorn was vooral schilder en tekenaar.
Jan Schroot legde zich toe op het maken van mozaïeken, waarvoor hij zelf het keramisch materiaal bakte in alle kleuren die hij nodig had.
omslag EIND DECEMBER 2003 overleed Jan Schroot onverwachts.
IN DECEMBER 2004, een jaar na Jan, overleed ook Ben van Voorn.

Na de dood van beide kunstenaars werd Galerie Brink 7 nog enige tijd voortgezet door Ben's weduwe Henny van Voorn en bleef zo een ontmoetingsplaats voor vrienden en bekenden van Jan en Ben, tot aan Henny's dood in 2018.
Inmiddels zijn huis en erf in andere handen overgegaan en heeft de Provincie Drenthe het Atelier tot 'Provinciaal Monument' verklaard om zo het voortbestaan van dit bijzondere bouwwerk veilig te stellen.
Over Jan Schroot verscheen na zijn overlijden een gedenkboekje, dat verspreid werd onder vrienden en bekenden van Galerie Brink 7.
Over Ben van Voorn verscheen in 2014, op initiatief van een aantal oud-leerlingen, een prachtig boek met een uitgebreide inventarisatie van diens werk en leven.
Jan Schroot was tot aan zijn dood iemand die in de schaduw bleef. Inmiddels is er veel meer fotomateriaal van Jans mozaïeken boven water gekomen, dat tot nu toe weinig bekendheid genoot.
DIT WAS AANLEIDING om het 1e GEDENKBOEKJE OVER JAN SCHROOT te herzien, aan te vullen en OPNIEUW UIT TE GEVEN.
formaat 21 x 14,85 cm, 152 pag. - illustraties in kleur - prijs € 21,50
(verzending wordt apart berekend)
plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje
plaatje plaatje plaatje