15 november 2007

Marianne van Albada
"Vijfduizend jaar
overleven op de
Hondsrug
" - lezing

Marianne van Albada
schreef dit boek over het verleden van het streekje rond het "Heijveen" in Midlaren. Ze ontdekte dat de eerste huizen pas in 1850 waren gebouwd. Haar zoektocht naar meer informatie over het verleden van dit gebied leidde haar langs oude landkaarten, reisverslagen, verhalen van oude bewoners, archeologische vondsten en archiefstukken. Zo ontstond een boek, dat te lezen is als een roman, maar dat tegelijkertijd heel veel interessante gegevens bevat over het verleden van Drenthe.
Entree: € 3,50
Datum: 15 november.
Plaats: Boomker boeken+.
Tijd: 20.00 uur.

Donderdag 8 november 2007
Veranderend landschap in Drenthe

Dia-lezing door Marianne van Albada
Deze lezing gaat over de ontwikkeling van het landschap door natuurlijke oorzaken, vanaf de ijstijden tot nu. De voordurende afwisseling van opwarming en afkoeling van de aarde hebben grote invloed gehad op het landschap zoals we dat nu kennen en op onze flora en fauna. Maar daarnaast hebben menselijke invloeden , zoals het kappen van bos, het afgraven van veen, intensieve begrazing en het ontstaan van regels en wetten, een grote bijdrage geleverd aan deze verandering. Marianne van Albada zal haar verhaal aan de hand van specifieke voorbeelden uit de omgeving toelichten.
Het Veerhuis Zuidlaren, 20.15 uur.

Dinsdag 16 januari 2007 om 20.00 uur

Marianne van Albada houdt over haar boek, Vijfduizend jaar overleven op de rand van de Hondsrug, een lezing in het hunebedcentrum in de filmzaal van het Hunebedcentrum te Borger. Met een diapresentatie zullen tevens vele interessante foto’s en kaarten van het gebied getoond worden. Het verhaal zal gaan over de ontstaansgeschiedenis van de Hondsrug, de wisselwerking tussen mens en landschap, de oudste vondsten die gedaan zijn, die tot 35000 jaar terug gaan, in de tijden dat hier de mammoeten passeerden op weg naar de grazige laagvlakten, van wat tegenwoordig de Noordzee is. Maar ook veel recenter perioden die vaak vergeten worden komen aan bod, zoals de vele oorlogen tussen de bisschoppen van Utrecht en de Drenten in de middeleeuwen die deze streken teisterden, en die doen denken aan wat we tegenwoordig in de kranten lezen over de toestand in Afghanistan. Voor wie er oog voor heeft zijn de restanten van die oorlogen nog steeds in het landschap te herkennen in de vorm van verdedigingslinies en forten.

LEZINGEN

Het afgelopen jaar heeft Marianne van Albada met enige regelmaat lezingen verzorgd over haar boek Vijfduizend jaar overleven op de rand van de Hondsrug.  Aan de hand van een diapresentatie belicht ze, afhankelijk van de interesse van haar publiek, verschillende onderwerpen uit haar boek.

Op deze pagina enkele voorbeelden.

Wie geïnteresseerd is in een lezing kan contact opnemen met Marianne via het contactformulier op deze site of het telefoonnummer van Uitgeverij Boucher.

SLUIT VENSTER