Klik hier om het venster te sluiten

Bespreking "Drie Koningen van Adelbardije"
door Lieke Schrijvers-Visser,
econoom en moeder van twee jongetjes van 8 en 10 jaar.

(....) Ik heb het desbetreffende boek twee maal in zijn geheel voorgelezen aan mijn oudste zoon. Een keer toen hij tien was, de andere keer een jaar later. Zijn broer, die twee jaar jonger is, vond het verhaal te lang om er geïnteresseerd in te blijven. Deze ervaring onderschrijft dus helemaal de aanbeveling van het boek " voor geïnteresseerde lezers van tien jaar en ouder".
Zowel als moeder als als econoom heb ik erg van het boek genoten, anders had ik ook niet de tijd genomen het twee maal voor te lezen. Wat mij het meest aanspreekt is de humoristische uiteenzetting van een serieus onderwerp. Nergens een belerend toontje, dat veel geëngageerde kinderboeken zo onverteerbaar maakt.
Mijn oudste zoon is zeer geïnteresseerd in economische onderwerpen en uit ervaring weet ik dat veel grondprincipes van de economie, zoals het kringloopmodel, ook aan kinderen van die leeftijd kan worden duidelijk gemaakt.
Bij het voorlezen van het boek heb ik mijn commentaar steeds met mijn zoon besproken. Een aantal, in mijn ogen, te zeer vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid, vond hij wel acceptabel. Het lijkt mij daarom niet nodig daaraan iets te veranderen.

(...) Ik heb uw boek bij lezingen en cursussen die ik geef van harte aanbevolen als een ontspannende manier om kennis te maken met de economie. Het is niet geschikt als leerboek voor het middelbaar onderwijs maar wel als voorleesboek met discussie in groep 8 van de basisschool. (...)