Kunst op de Hondsrug

Het project Kunst op de Hondsrug

"Kunst op de Hondsrug" is een kunstproject dat de creativiteit van mensen wil stimuleren vanuit een cultuurhistorisch perspectief.

Sinds haar bestaan heeft de mensheid sporen achtergelaten in de omgeving.
Ook de natuur heeft door de eeuwen heen tal van sporen nagelaten, met name op de Hondsrug. Zwerfstenen, hunebedden, vuurstenen werktuigen, pingo-ruïnes, grafheuvels, karresporen, historische kaarten, verhalen over de geschiedenis...
Uit deze grote variatie aan sporen uit het verleden, kiezen we steeds wisselende thema's, die als inspiratiebron dienen voor het project.
Onder begeleiding van professionele kunstenaars, krijgen amateur-kunstenaars en andere belangstellenden de gelegenheid, hun vaardigheden op het gebied van schilderen, muziek, poëzie en andere vormen van kunst te verdiepen.

Onder het kopje ProjectInfo in de bovenste menubalk, leest u meer over de inhoud van dit project, de plaats waar het zich afspeelt en de mensen die er aan meewerken.

 

De activiteiten van de afgelopen jaren

Alle informatie over 2007 en 2008 is te vinden onder de kopjes "2007" en "2008" in de menubalk hierboven.

 

Foto's van de projecten op de scholen

zijn te vinden onder: "scholen - 2007" en "scholen - 2008"


Navigeren op deze site

U kunt heel gemakkelijk door de verschillende pagina's van deze site bladeren, door in de bovenste (donkerblauwe) menubalk op de naam van een hoofdstuk te klikken. De naam van de pagina waar u zich bevindt, licht dan op.
Soms verschijnt er in de lichtblauwe menubalk daaronder ook een aantal woorden. Dit zijn de namen van sub-pagina's die behoren bij het betreffende hoofdstuk. Ook enkele van die subpagina's zijn nog weer onderverdeeld in verschillende paragrafen.

Algemene stelregel: aan het oplichten van de namen in de drie menubalken, kunt u zien, waar u zich in de site bevindt.