Kunst op de Hondsrug

Op Weg met Kunst op de Hondsrug

In voorjaar en begin zomer van 2007 organiseerde de projectgroep "Kunst op de Hondsrug" een avontuurlijke ontdekkingsreis, waarbij deelnemers eeuwenoude paden bewandelden aan de hand van oude en nieuwe kaarten van de omgeving.
Zo trachtten ze als het ware sporen van vroeger terug te vinden in het nu.
Tijdens deze ontdekkingsreis werden de deelnemers begeleid door kunstenaars en vertellers, waarbij historisch besef en creatieve energie konden samensmelten tot één geheel. Vertellers lichtten op de route de sporen uit het verleden toe. Kunstenaars prikkelden de fantasie, want de tocht was niet alleen een wandeling, maar ook een denkbeeldige reis vol avontuur, een speurtocht van verleden naar heden.

Voor volwassenen werden er workshops georganiseerd met deze kunstenaars en voor scholieren uit groep 8 van een vijftal basisscholen uit het gebied, vond er onder leiding van kunstenaars een aantal activiteiten plaats in de omgeving van hun school. Op zaterdag 30 juni volgde de slotexpositie van alle tijdens het project tot stand gekomen kunstwerken. De workshops en deze expositie vonden plaats in en rondom "De Barn" in Midlaren. Hier werden ook de foto's geëxposeerd, die tijdens het project werden gemaakt door Saskia de Boer, kunstenares uit Haren en lid van de Projectgroep. Voor een deel zijn deze foto's en een verslag van de verschillende activiteiten nog te zien op deze website, in de submenu's onder het kopje 2007.

Sporen in het landschap

Sinds hun bestaan hebben mensen altijd hun sporen achtergelaten in het landschap. Oude trekroutes over de hoge zandruggen van Drenthe, die tussen de omringende moerassen door naar het achterland in Duitsland voerden, zijn nog herkenbaar aan uitgesleten sporen op de heidevelden van de Vijftig Bunder en het Balloërveld. Sinds de vroegste oudheid is de mens op weg, soms naar een van tevoren vastgestelde bestemming, soms slechts meegevoerd door de spelingen van het lot. Het grensgebied tussen Groningen en Drenthe kent vele oude paden en wegen. In het boek "Vijfduizend jaar overleven op de Hondsrug" (Marianne van Albada, Uitgeverij Passage, 2006) staat uitvoerig beschreven wat er langs deze routes passeerde en hoe de mensen er vroeger leefden. Dit boek diende dan ook als inspiratiebron en achtergrondinformatie voor deze fase van het project.